საზაფხულო სკოლები, ჩეხეთი 2019

პროგრამა მდებარეობა          ასაკი      ხანგრძლივობა დაწყების თარიღები პროგრამის
საფასური EUR
დამატებითი გადასახადი დამატებითი ინფორმაცია
ინგლისური ენა პრაღა 10-25 2 კვირა 08/06, 22/06, 29/06,
27/07, 10/08
1120 ექსკურსიები ჩეხეთის სხვა რეგიონებში
და მოგზაურობა გერმანიაში
ინგლისური ენა პრაღა 10-25 3 კვირა 22/06, 27/07 1430 ექსკურსიები ჩეხეთის სხვა რეგიონებში
და მოგზაურობა გერმანიაში
ინგლისური ენა პრაღა 10-25 4 კვირა 22/06, 27/07 1740 ექსკურსიები ჩეხეთის სხვა რეგიონებში
და მოგზაურობა გერმანიასა და ავსტრიაში
ინგლისური ენა +
გამგზავრება პარიზის დისნეი ლენდში
პრაღა 10-25 2 კვირა 22/06 1370 დამატებითი ექსკურსიები
და მუზეუმის ბილეთები პარიზში,
სადილი და ვახშამი პარიზში 
ექსკურსიები ჩეხეთის სხვა რეგიონებში 
და მოგზაურობა გერმანიაში
ინგლისური ენა + იტალია
(1 კვირა ადრიატიკს ზღვა, რომი)
პრაღა 10-25 3 კვირა 29/06 1950 ექსკურსიები ჩეხეთის სხვა რეგიონებში 
და მოგზაურობა გერმანიაში
ინგლისური ენა + იტალია
(1 კვირა ადრიატიკის ზღვა, რომი)
პრაღა 10-25 4 კვირა 22/06 2240 ექსკურსიები ჩეხეთის სხვა რეგიონებში 
და მოგზაურობა გერმანიაში