საფრანგეთი. ფრანგული ენის კურსები

         2015 წლის ფასები

 მდებარეობა

 გაკვეთილი/საათი კვირაში

 სწავლის ღირებულება
2 კვირა EUR


სწავლის ღირებულება
3 კვირა EUR სწავლის ღირებულება 
4 კვირა EUR სწავლის ღირებულება 
10 კვირა EUR


საცხოვრებელი
 1 კვირა EUR

Rouen, ნორმანდია

15/25 საათი

363/603

562/922

761/1241

1915/2855


197 ცხოვრება ოჯახში ორჯერადი კვებით

Montpellier

20/30 გაკვ.

340/500

510/750

680/1000

1500/2300

სხვადასხვა ტიპის
120-დან 

Biarritz
(ზაფხულის პერიოდში ფასდანამატი კვირაში€20-€25)

20/26 გაკვ.

530/590

795/885

980/1120

2450/2800

სხვადასხვა ტიპის
162-დან

Paris

20/26/30 გაკვ.

480/600/700

720/900/1050

920/1160/1340

2300/2900/3350

სხვადასხვა ტიპის
174-დან

Bordeaux

20/26/30 გაკვ.

520/640/740

780/960/1110

960/1220/1420

2400/3050/3550

სხვადასხვა ტიპის 
162-დან 

 

 

 

 

 

 

 


კურსების შესაძლო ხანგრძლივობაა 2 - 48 კვირამდე. თქვენთვის სასურველი ხანგრძლივობის პროგრამის ღირებულების თაობაზე - დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტით ან ტელეფონით
          

კურსის ღირებულებას ემატება ერთჯერადი ადმინისტრაციული მოსაკრებლები, რომელიც განსხვავებულია სკოლის მიხედვით.