საზაფხულო სკოლები. საფრანგეთი 2019


პროგრამა მდებარეობა     ასაკი თარიღები 2019 1 კვირის
საფასური EUR   
2 კვირის
საფასური EUR  
სარეგისტრაციო
თანხა
/ ტრანსფერი
დამატებითი
ინფორმაცია
საცხოვრებელი
A ფრანგული ენა Biarritz     13-17      23/06-10/08 795 1560  75 + ტრანსფერი რეზიდენცია
A ფრანგული ენა Paris-Igny 13-17 23/06-10/08 895 1700 75 + ტრანსფერი რეზიდენცია
I ფრანგული ან
ინგლისური ენა
Nice  10-16 30/06-03/08 785 1415 50 სკოლა-პანსიონი
E ფრანგული ენის
კლასიკური პროგრამა
Paris 8-18 16/06-09/08
2940 სკოლა-პანსიონი