საზაფხულო სკოლები: დიდი ბრიტანეთი, 2019
კაპპუსი ადგილმდებარეობა ასაკი გაკვეთილი/საათი კვირაში საცხოვრებელი თარიღები 1 კვირის ღირებულება (£) სარეგისტრაციო მოსაკრებელი / ტრანსფერი (£)
UCL & University of Westminster, SG London 12-17 20 რეზიდენცია 23/06-04/08 1025 160-დან
University of Nottingham SG Nottingham 10-17 20 რეზიდენცია 23/06-28/07 880 160-დან
Oxford Brookes University SG Oxford 10-17 20 რეზიდენცია 30/06-04/08 935 180-დან
Kings School SG Canterbury 8-17 20 რეზიდნეცია 07/07-11/08 1080 200-დან
Ardingly College, BC Haywards Heath, West Sussex (Brighton-თან ახლოს) 8-17 15 საათი რეზიდენცია/ოჯახი 30/06-11/08 940 / 825 50/ 148-დან
Kიngs College London, BC London  14-17 24 რეზიდენცია 30/06-11/08 1095 50 / 220-დან
Lansdowne campus, University of Bournemouth, SG Bournemouth 10-17 20 რეზიდენცია 07/07-04/08 890 200-დან
Cheltenham Ladies College Bჩ Cheltenham 8-17 15 საათი რეზიდენცია ან ოჯახი 18/06-17/08 860 / 745 50/ 338-დან
Fresham Heights School BC Surrey 13-16 15 საათი რეზიდენცია 8/07 -19/08 860 /745 50/ 230-დან
Wycliffe College BC Stonehouse, Gloucestershire 8-17 15 საათი რეზიდენცია ან ოჯახი 10/07-14/08 860-970 / 745 50/ 370-დან
Millfield Enterprises  Somerset & Bath 6-17 15 +2,5 სთ რეზიდენცია 07/07-18/08 1362.50 190
Padworth College Pre-GCSE/A Level Berkshire 10-17 30 საათ რეზიდენცია 01/07-12/08 1100 100
Saint Michaels Tenbury Wells 10-17 19 რეზიდენცია 30/06-11/08 725 130-დან
St. Edwards School HI Oxford 12-17 15-21 საათი რეზიდენცია 10/07-14/08 1025 45-დან
Ellesmere College  HI Ellesmere 8-17 15 საათი რეზიდენცია 10/07-14/08 850 45-დან
Stowe School Buckinghamshire 7-12 21 საათი რეზიდენცია 07/07-10/08 850 შედის ფასში
London Fulham, BS London 7-17 15 საათი რეზიდენცია 10/06-23/08 700-850 50/ 150-დან, UOM-50
Bournemouth Collegiate School,SS Bournemouth 9-16 15 საათი რეზიდენცია ან ოჯახი 07/07-04/08 740 /665 90 / 150 Heathrow, UOM
Channel School, CC North Devon 6-17 15 საათი ოჯახში 15/06-17/08 644-დან შედის ფასში - არის შეზღუდვები
Sedbergh School Sedbergh, Cumbria 8-16 22 საათი რეზიდენცია  30/06-17/08 1150 შედის ფასში
CAE Girton Cambridge 14-16 20 საათი ოჯახი 24/06-02/08 882,50  შედის ფასში
Princess Helena College კემბრიჯს და ლონდონს შორის 14-16 20 საათი რეზიდენცია 08/07-02/08 995 შედის ფასში
Moreton Hall Bury St.Edmunds 8-13 15 საათი რეზიდენცია 08/07-02/08 995 შედის ფასში
Old Buckenham Hall Suffolk 12-15 15 საათი რეზიდენცია 15/07-09/08 995 შედის ფასში
St. Clares Oxford Oxford 10-15 18 რეზიდენცია 8/07-18/08 3540 (3 კვირა) შeდის ფასში Heathrow, UM 70 x 2
St.Clares Oxford Oxford 15-17 25 რეზიდენცია ან ოჯახი 17/06-18/08 880 230-340
Summer IB Oxford 15-16 25 რეზიდეცნია ან ოჯახი 1/07-11/08 3996 (3 კვირა) 230-340
CES Worthing 12-17 15 საათი ოჯახში 17/06-16/08 555 50/ 120-დან
Doverbroeck College Oxford 13-17 25 საათი  რეზიდენცია 09/07-06/08 1550 შედის ფასში. Minimal level B1
Melton College York 14-18 22,5 სთ ოჯახი 23/06-01/09 609 შედის ფასში,UM 30
Lucton International School Lucton, Hereffordshire 7-17 25 საათი რეზიდეცნია  08/07-04/08 985 შედის ფასში Heathrow
Glenalmond College Perth,  Scotland 10-16 15 საათი რეზიდეცნია 02/07-27/08 1120
SE/SC Kings Ely Ely (Cambridgeshire) 9-13 20 რეზიდეცნია 08/07-05/08 945
Plumpton College BCM ახლოს Brighton-თან 10-13 20 საათი რეზიდენცია 25/06-16/07 1125 შედის ფასში
King Edwards School Surrey 10-13 20 საათი რეზიდენცია 2/07-06/08 1125 შედის ფასში
St.Edmunds College Old Hall Green, Hertfodshire 10-17 20 საათი რეზიდენცია 07/07-17/08 1100-დან შედის ფასში
Excel London 14-17 15 საათი რეზიდენცია ან ოჯახი 30/06-11/08 1025-1125 50/175-დან
Lord Wandsworth College Surrey/Hampshire 11-16 18 საათი რეზიდენცია 07/07-10/08 950 100 Heathrow, Gatwick (UM 50)
Pangbourne College Berkshire 12-17 18 საათი რეზიდენცია 7/07- 03/08 950 100 Heathrow, Gatwick (UM 50)
University College London
BS Young Leaders Camp 
London 11-18 20 რეზიდენცია 1/07-18/08 2199 (2 კვირა) შედის  ფასში
BLS Bury St. Edmunds (ახლოს კემბრიჯთან)
10-17 21 საათი ოჯახში 09/06-31/08 648-679 140 / 188-დან
Cobham Hall-ECI Kent (ახლოს ლონდონთან) 11-17 15 საათი რეზიდენცია 01/07-26/07 830 240-დან 
Redcombe School, ECI Gloucestershire (ცენტრ.ინგლისი) 10-17 15 საათი რეზიდენცია 08/07-26/07 790 240-დან
London South Bank University London 14-17 15 საათი რეზიდენცია 27/06-22/08 930 75/ 220-დან
Dean Close School Cheltenham 7-17 15 სთ. რეზიდენცია 30/06-11/08 800 (options+100-150) 50 /310-დან, UOM 50
Univesity of Chester Chester 13-16 15 საათი ოჯახი 24/06-19/08 493-580 65/ 130-160
Moorlands College CEL New Forest / Christchurch 13-16 20  საათი რეზიდენცია 7/07-4/08 712 95
St.Swithuns School LA Winchester 9-17 15 საათი რეზიდენცია 16/07-13/08 780 შედის საფასურში