საზაფხულო სკოლები, აშშ 2019

 
კამპუსი, სადაც ტარდება პროგრამა ადგილმდებარეობა    ასაკი       პროგრამის თარიღები             

  1 კვირის ფასი საცხოვრებლის ჩათვლით
 აშშ $     

    1 კვირის ფასი სახოვრებლის გარეშე 
          აშშ$        
        დამატებითი ერთჯერადი გადასახადები: სარეგისტრაციო თანხა/დახვედრა-გაცილება   აეროპორტში    

 University of California State University  

Northridge, Los Angeles

10-17

25/06-6/08

1395

 835

200 (Los Angeles International)

Suffolk University 

Boston

10-17

2/07-30/07

1745

  1045

80 (Boston Logan)

City College of New York

New York

12-17

25/06-13/08

1945

 1155

160 (JFK)

Florida University of Technology

Orlando

8-17

18/06-23/07

1685

1005

180

California State University, East Bay SG

San Francisco

10-17

2/07-6/08

1685

1005

200

LAL campus ოჯახში ცხოვრებით

 Fort Lauderdale

12-18 

23/06-31/08 

 1215/1465


 Miami International/FLL შედის ფასში

Fordham University (Rose Hill campus) L 

New York 

12-18 

03/07-31/08

1575/1625/1710


JFK შედის ფასში

Drew University

New Jersey

15-18

09/0729/07

3800 - 3 კვირა

შედის ფასში

Univesity of South Florida

Tampa Bay

14-18

25/06-08/07
09/07-22/07 

2750 - 2 კვირა

შედის ფასში

Lynn University L

Florida, Boca Raton

12-18

26/06-07/08

1295/1345/1395


Miami International/FLL შედის ფასში

California State University (Fullerton campus) F

Fullerton

12-14

15/07-05/08

$4425 - 3 კვირა

Los Angeles International  შედის ფასში

California State University

Fullerton

15+ 25/06-05/08

$4175 - 3 კვირა

Los Angeles International  შედის ფასში

Computer Science Camp

Fullerton, Cal State

12+

25/06-05/08

$4425 -3 კვირა

Los Angeles International  სედის ფასში

Saint Peter s University

New York

15+

25/06-05/08

$4175 - 3 კვირა

JFK. LGA, EWR - შედის ფასში


Model U.N. 
 
Philadelphia 16+ 09/07-29/07 $3515 -3 კვირა ოჯახში ცხოვრებით Philadelphia Int.Airport- შედის ფასში