გერმანია. საზაფხულო სკოლები
2019 წლის შეთავაზებაპროგრამა მდებარეობა ასაკი თარიღები 2019 2 კვირის 
საფასური EUR
დამატებითი გადასახადი
დამატებითი 
ინფორმაცია
გერმანული ან
ინგლისური ენა   
Frankfurt-Lahntal   10-17   23/06-10/08 1410 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 75 +
დახვედრა-გაცილება აეროპორტში
გერმანული ენა Berlin-Wannsee 13-17 23/06-10/08 1500 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 75 +
დახვედრა-გაცილება აეროპორტში
     გერმანული ენა    Berlin-Werbellinsee   10-17 23/06-10/08 1460 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 75 +
დახვედრა-გაცილება აეროპორტში
გერმანული ენა Freiburg 13-17 23/06-10/08 1600 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 75 +
დახვედრა-გაცილება აეროპორტში
გერმანული ან
ინგლისური ენა 
Young & Fun
Berlin 7-14 23/06-18/08 1530
გერმანული ენა
Water Sports
Berlin 13-16 23/06-11/08 1880
გერმანული ენა
Berlin City Center
Berlin 15-17 23/06-11/08 1850
გერმანული ენა
Berlin Westend
 Berlin  14-17 23/06-11/08 1850
გერმანული ენა
Berlin Villa
Berlin 16-17 23/06-11/08 1680
გერმანული ენა
Berlin College
Berlin 16-18 23/06-18/08 1680
გერმანული ან
ინგლისური ენა 
Young & Fun
Munich 7-14 23/06-11/08
21/07-11/08
1760
გერმანული ენა
Munich Adventure
Munich 12-17 23/06-18/08 1990
გერმანული ენა
Munich Castle
Munich 14-17 30/06-11/08 1920
გერმანული ენა
Munich Intensive
Munich 15-17 30/06-11/08 1880