კურსები ინგლისური ენის მასწავლებელთათვის

The University of Edinburgh


Teaching & Learning English
25.07-12.08;  11.07-22.07; 15.08 -26.08.11
კურსის ხანგრძლივობა:  3 კვირა (60 საათი); 2 კვირა (40 საათი)
პროგრამის ღირებულება 3 კვირა: ₤ 855, 2 კვირა₤627
ენის ცოდნის მინიმალური დონე : Upper-Intermediate/Advanced

Culture, Language and Methodology in ELT
18.07-29.07; 01.08–12.08.11
კურსის ხანგრძლივობა:  2 კვირა (40 საათი)
პროგრამის ღირებულება:  ₤627
ნის ცოდნის მინიმალური დონე : Advanced

Methodology and Language for Teachers of Young Learners
პროგრამა განკუთვნილია დამწყებითი კლასების მასწავლებლებისათვის (8-11 წლის  მოსწავლეები)
პროგრამის დაწყების თარიღები:  04.07-22.07;  25.07-12.08.11
კურსის ხანგრძლივობა:  3 კვირა (60 საათი)
პროგრამის ღირებულება:  ₤885
ენის ცოდნის მინიმალური დონე:  Intermediate and above

Pronunciation for Language Teachers
01.08.11–12.08.11
კურსის ხანგრძლივობა:  2 კვირა (40 საათი)
პროგრამის ღირებულება:  ₤627
ენის ცოდნის მინიმალური დონე : Upper-Intermediate

Teaching Grammar in Context
25.07.11–05.08.11
კურსის ხანგრძლივობა:  2 კვირა (40 საათი)
პროგრამის ღირებულება : ₤627
ენის ცოდნის მინიმალური დონე : advanced

Dramatic Techniques for the English Language Classroom
15.08.11–26.08.11
კურსის ხანგრძლივობა: 2 კვირა (40 საათი)
პროგრამის ღირებულება: ₤627
ენის ცოდნის მინიმალური დონე : Upper-Intermediate

Trainer Development
პროგრამა განკუთვნილია მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებზე მომუშავე ტრეინერებისათვის.
15.07.11–05.08.11
კურსის ხანგრძლივობა:  2 კვირა (40 საათი)
პროგრამის ღირებულება: ₤627
ენის ცოდნის მინიმალური დონე: Advanced

საცხოვრებელი პირობები:
ოჯახი: კვირაში ₤124–დან
უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი (აპარტამენტის ტიპის საცხოვრებელი): კვირაში ₤124