საზაფხულო სკოლები, შვეიცარია 2011

კამპუსი

ადგილმდებარეობა

ასაკი

გაკვეთილი/
საათი
კვირაში

საცხოვრებელი პირობები

პროგრამის
თარირები

ფასი
1 კვირა

დამატებით გადასახდელია

ინგლისური ენა

ESL

Leysin

8-14

20 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

27.06–14.08

CHF1090/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

ESL

Ascona

13-17

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

04.07-07.08

CHF1105/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

ESL

Zug

13-17

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

11.07-14.08

CHF1105/1505

დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

Surval Mont-Fleuri
მხოლოდ გოგონები!

Montreux

 

10-20

20 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

19.06–20.08

CHF6300 (3 კვირა)

სარეგისტრაციო თანხა  CHF450 დახვედრა–გაცილება  CHF1330/460

Monte Rosa

Montreux

6-19

22

სტუდენტური რეზიდენცია

22.06-24.08

CHF1900

 

CHF500 –დაბრუნებადი დეპოზიტი

ფრანგული ენა

ESL

 

Leysin

 

8-14

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

11.07-14.08

CHF1090/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

ESL

 

Leysin

 

13-17

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

27.06-14.08

CHF1105/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

ESL

 

Montreux

 

14-17

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

04.07-14.08

CHF1105/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

Surval Mont-Fleuri
მხოლოდ გოგონები!

Montreux

 

10-20

20 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

19.06–20.08

CHF6300 (3 კვირა)

სარეგისტრაციო თანხა  CHF450 დახვედრა–გაცილება  CHF1330/460

Monte Rosa

Montreux

6-19

22

სტუდენტური რეზიდენცია

22.06-24.08

CHF1900 CHF500 –დაბრუნებადი დეპოზიტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გერმანული

ESL

 

Zug

 

13-17

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

11.07–14.08

CHF1105/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით

Monte Rosa

Montreux

6-19

22

სტუდენტური რეზიდენცია

22.06-24.08

CHF1900 CHF500 –დაბრუნებადი დეპოზიტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

იტალიური

ESL

 

Ascona

 

13-17

20/25 გაკვეთილი

სტუდენტური რეზიდენცია

04.07–07.08

CHF1105/1395

სარეგისტრაციო თანხა  CHF110 დახვედრა–გაცილება, აეროპორტის მიხედვით