საზაფხულო სკოლები: დიდი ბრიტანეთი, 2018
კაპპუსი ადგილმდებარეობა ასაკი გაკვეთილი/საათი კვირაში საცხოვრებელი თარიღები 1 კვირის ღირებულება (£) ტრანსფერი/სარეგისტრაციო მოსაკრებელი (£)
UCL & University of Westminster, SG London 12-19 20 რეზიდენცია 24/06-05/08 985 200-240
University of Nottingham SG Nottingham 10-17 20 რეზიდენცია 24/06-29/07 855 280-360
Oxford Brookes University SG Oxford 12-17 20 რეზიდენცია 01/07-05/08 915 160-240
Kings School SG Canterbury 8-17 20 რეზიდნეცია 08/07-05/08 1035 200-240
Ardingly College, AE Brighton-თან ახლოს 10-17 24 რეზიდენცია 1/07-26.08 775 80 / 80
KIngs College London, BS London  14-17 24 რეზიდენცია 01/07-12/08 995 50 / 210-242
Lansdowne campus, University of Bournemouth, SG Bournemouth 10-17 20 რეზიდენცია 08/07-28/08 870 200-240
CES Worthing (ბრაიტონთან ახლოს) 12-17 15-20 სთ ოჯახი 18/06-17/08 542-620 40/ 230-270
Kings College London, (BKM) London  13-16 25/20 სთ რეზიდენცია 3/07 -31/08 1400/1520
Ruskin College CES Oxford 12-17 15 სთ რეზიდენცია 25/06-10/08 644-822 40/ 270
Millfield Enterprises  Somerset & Bath 6-17 15 +2,5 სთ რეზიდენცია 10/07-21/08 1185 -1322 150
Padworth College Berkshire 10-17 21 სთ რეზიდენცია 01/07-12/08 850 შედის ფასში
Saint Michaels Tenbury Wells 10-17 19 რეზიდენცია 1/07-19/08 700 130-180
St. Edwards School HI Oxford 12-17 15-21 სთ რეზიდენცია 04/07-08/08 995 45-დან
St. Edwards, Future Leaders Programme Oxford 14-17 TBC რეზიდენცია 4/07-18/07, 25/07-8/08 2100 (2 კვირა) 45-დან
Ellesmere College  HI Ellesmere 8-17 15 სთ რეზიდენცია 4/07-08/08 825 45-დან
St. Clares, Visual Arts Oxford 15-17 21 სთ რეზიდენცია 09/07-22/07 2560 (2 კვირა) 225-330
Stowe School Buckinghamshire 7-17 21 სთ რეზიდენცია 08/07-11/08 1300-1315 შედის ფასში
Ardingly College BS Haywards Heath, West Sussex 8-17 15-23 სთ რეზიდენცია 02/07-12/08 815-925 50/140-322
Cheltenham Ladies College BS Cheltenham 8-17 15-23 სთ რეზიდენცია ან ოჯახი 12/07-16/08 740-915 50/322-420
CAE Girton Cambridge 14-16 20 სთ ოჯახი 19/06-18/08 775 (მინ. 3 კვირა) შედის ფასში
Princess Helena College კემბრიჯს და ლონდონს შორის 14-16 20 სთ რეზიდენცია 10/07-04/08 895 შედის ფასში
Moreton Hall Bury St.Edmunds 8-13 15 სთ რეზიდენცია 10/07-04/08 895 შედის ფასში
Doverbroeck College Oxford 14-17 20 სთ რეზიდენცია 04/07-1/08 1460 Intermediate-Advanced level!
St. Clares Oxford Oxford 10-15 18 რეზიდენცია 8/07-18/08 3540 (3 კვირა) შeდის ფასში Heathrow, UM 70 x 2
St.Clares Oxford Oxford 15-17 25 რეზიდენცია ან ოჯახი 17/06-18/08 880 230-340
Summer IB Oxford 15-16 25 რეზიდეცნია ან ოჯახი 1/07-11/08 3996 (3 კვირა) 230-340
Corpus Christi College BS Oxford 14-17 15-23 სთ რეზიხდენცია 1/07-11/08 1100-1160 50/ 220
Wycliffe College BS Stonehouse, Gloucestershire 8-17 15-23 სთ რეზიდენცია 11/07-10/08 780-960 50 /332
Melton College York 14-18 22,5 სთ ოჯახი 24/06-02/09 602 transfer included,UM 30
SC Sir Michael Cambridge 14-17 20 რეზიდეცნია / აოჯახი 24/06-26/08 855-945 /808-875 
SC/SCr  Ridley Hal&Newnham College (Cambridge University) Cambridge 16-19 20 რეზიდეცნია 02/07-27/08 855-945
SE/SC Kings Ely Ely (Cambridgeshire) 9-13 20 რეზიდეცნია 08/07-05/08 945
SC/SL Cambridge University  -Lucy Cavendish Colle Cambridge 14-17 28 რეზიდენცია 8/07-19/08 975-1040
SC/SW -Richmond University Richmond-upon Thames (London) 14-17 20 -28 რეზიდენცია 201/07-12/08 855-945
LVS Ascot BS Ascot, Berkshire(ახლოს ლონდონთან) 8-17 15-23 რეზიდენცია 08/07-19/08 780-960 50/140-210
Shoreditch Campus/UALEC London 13-17 20 რეზიდენცია 30/067-11/08 940 150-170
Lord Wandsworth College Surrey/Hampshire 11-16 18 საათი რეზიდენცია 08/07-11/08 895 100-დან (UM 50)
Lansdowne campus, University of Bournemouth, SG Bournemouth 10-17 20 რეზიდენცია 8/07- 05/08 870 200-240
University College London
BS Young Leaders Camp 
London 11-18 20 რეზიდენცია 1/07-18/08 2199 (2 კვირა) შედის  ფასში
BLS Bury St. Edmunds (ახლოს კემბრიჯთან)
10-17 21 საათი ოჯახში 11/06-01/09 629-659 140 / 178-218
Cobham Hall-ECI Kent (ახლოს ლონდონთან) 11-17 20 რეზიდენცია 03/07-11/08 818-880 220 (UM -260)
University of Hertfordshire OTC
Future Leadres  Camp
Hertfordshire (ლონდონთან ახლოს) 10-18 30 სთ რეზიდენცია 15/07-12/08 2195 (2 კვირა) 200-280
London South Bank University London 14-17 15 საათი რეზიდენცია 27/06-22/08 930 75/ 220-დან
Сheltenham College Cheltenham 12-17 15/21/24 სთ. რეზიდენცია 4/07-15/08 850/890/950 75/ 124-დან
Univesity of Chester Chester 13-16 15 საათი ოჯახი 25/06-10/08 565 55/ 110-150
Moorlands College CEL New Forest / Christchurch 13-16 20  საათი რეზიდენცია 7/07-4/08 700 95
St.Swithuns School LA Winchester 9-17 15 საათი რეზიდენცია 16/07-13/08 780 შედის საფასურში