საზაფხულო სკოლები: დიდი ბრიტანეთი, 2017
კაპპუსი ადგილმდებარეობა ასაკი გაკვეთილი/საათი კვირაში საცხოვრებელი თარიღები 1 კვირის ღირებულება (£) ტრანსფერი/სარეგისტრაციო მოსაკრებელი (£)
UCL & University of Westminster, შ London 12-19 20 რეზიდენცია 25.06-06.08 965 160-200
University of Nottingham SG Nottingham 10-17 20 რეზიდენცია 19.06-31.07 830 280-360
Oxford Brookes University SG Oxford 12-17 20 რეზიდენცია 25.06-13.08 840/880 160-240
Kings School SG Canterbury 8-17 20 რეზიდნეცია 09.07-06.08 995 200-240
Ardingly College, AE Brighton-თან ახლოს 10-17 24 რეზიდენცია ივლ-აგვ 769 80/78
University of Hertfordshfire, AE London Hatfield 12-17 24 რეზიდენცია 26.06-14.08 779 80/78
Oxford Brookes University, AE Oxford 12-17 24 რეზიდენცია 19.06-28.08 735/789 80/78
CES Worthing (ბრაიტონთან ახლოს) 12-17 15-22 სთ ოჯახი 13.06-19.08 528 40/220-270
Westminster University HI London (ცენტრი) 14-17 15 სთ რეზიდენცია 21.06 -16.08 1050 45-დან
Ruskin College CES Oxford 12-17 19 რეზიდენცია 03.07-04.08 797,50 50/260-320
Millfield Enterprises  Somerset & Bath 6-17 15 +2,5 სთ რეზიდენცია 10.07-21.08 1128-1260 150
Padworth College Berkshire 10-17 21 სთ რეზიდენცია 02.07-13.08 830
Saint Michaels Tenbury Wells 10-17 19 რეზიდენცია 02.07-20.08 635-675 130-180
St. Edwards School HI Oxford 12-17 15-21 სთ რეზიდენცია 05.07-09.08 975 45-დან
St. Edwards, Future Leaders Programme Oxford 14-17 TBC რეზიდენცია 5.07-19.07, 26/07-9/08 1950 (2 კვირა) 45-დან
Ellesmere College  HI Ellesmere 8-17 15 სთ რეზიდენცია 05.07-09.08 785 45-დან
St. Clares, Visual Arts Oxford 15-17 21 სთ რეზიდენცია 09.07-22.07 2560 (2 კვირა) 225-330
Stowe School Buckingham 7-17 21 სთ რეზიდენცია 09.07-12.08 1215
Ardingly College BS Haywards Heath, West Sussex 8-17 15-23 სთ რეზიდენცია 02.07-12.08 815-925 50/140-322
Cheltenham Ladies College BS Cheltenham 8-17 15-23 სთ რეზიდენცია ან ოჯახი 12.07-16.08 740-915 50/322-420
CAE Girton Cambridge 14-16 20 სთ ოჯახი 19.06-118.08 775 3-კვირიანი პროგრამა
Princess Helena College კემბრიჯს და ლონდონს შორის 14-16 20 სთ რეზიდენცია 10.07-04.08 895
Moreton Hall Bury St.Edmunds 8-13 15 სთ რეზიდენცია 10.07-04.08 895
Doverbroeck College Oxford 14-17 20 სთ რეზიდენცია 04.07-1.08 1250 Intermediate-Advanced level!
St. Clares Oxford Oxford 10-15 18 რეზიდენცია 9.07-19.08 3372 (3 კვირა) 3-კვირიანი პროგრამა
St.Clares Oxford Oxford 15-17 25 რეზიდენცია ან ოჯახი 19.06-20.08 799-846 225-330
Summer IB Oxford 15-16 25 რეზიდეცნია ან ოჯახი 2.07-22.07 3840 (3 კვირა) 225-330
Oxford Brookes University BS Oxford 12-17 15-23 სთ რეზიხდენცია 26.06-06.08 815-915 50/200-300
Wycliffe College BS Stonehouse, Gloucestershire 8-17 15-23 სთ რეზიდენცია 06.-7-10.08 740-1015 50/175-295
Melton College York 14-18 22,5 სთ ოჯახი 25.06-03.09 549 75
SC Sir Michael Cambridge 14-17 20 რეზიდეცნია ან ოჯახი 26.06-27.08 778-860/
730-787 
SC/SCr Newnham College (Cambridge University) Cambridge 16-19 20 რეზიდეცნია 02.07-27.08 702-860
SE/SC Kings Ely Ely (Cambridgeshire) 9-13 20 რეზიდეცნია 09.07-06.08 880-947
SC/SL Lucy Cavendish Cambridge 14-17 28 რეზიდენცია 2.07-13.08 880-948
SC/SW -Richmond University Richmond-upon Thames (London) 14-17 15 -21 სთ რეზიდენცია 25/06-13/08 778-860
LV Ascot BS Ascot (ახლოს ლონდონთან) 8-17 15-23 რეზიდენცია 09/07-19/08 740-915 50/140-210
Shoreditch Campus/UALEC London 13-17 20 რეზიდენცია 01/07-12/08 895 150-170
Lord Wandsworth College Surrey/Hampshire 11-16 21 საათი რეზიდენცია 10.07-13.08 995 უფასო 10-დან 17 ს-მდე
Lansdowne campus, University of Bournemouth, SG Bournemouth 10-17 20 რეზიდენცია 2/07- 30/07 830 200-240
Frensham Heights  Farnham, Surrey 10-17 20 რეზიდენცია 8/07-19/08 895 150-260
BLS Bury St. Edmunds (ახლოს კემბრიჯთან)
10-17 21 საათი ოჯახში 11/06-01/09 629-659 140/90-180
Cobham Hall-ECI Kent (ახლოს ლონდონთან) 11-17 20 რეზიდენცია 03/07-11/08 770-790 190