გერმანია. საზაფხულო სკოლები 2017

სკოლა / მდებარეობა 
ასაკი

 

 გაკვეთილი / საათი
კვირაში

 საცხოვრებელი პირობები

 პროგრამის თარიღები
2017 წელს

 1 კვირის ღირებულება

 სარეგისტრაციო თანხა/ტრანსფერი


GLS / Berlin, Munich


7-17


15/20


რეზიდენცია/ ოჯახი


18.06.17-20.08.17


EUR815-1035

-

DID / Aschaffenburg, Potsdam, Augsburg,Cologne, 
Nurmberg, Wiesbaden


12-17


20


ოჯახი


11.06.17-26.08.17


EUR 550

EUR140-300

DID / Höchst im Odenwald, Hintersee, Berlin,
Frankfurt, Munich

8-17

20/24

რეზიდენცია

18.06.17-29.08.15

EUR 675-დან

 EUR120