გერმანია. საზაფხულო სკოლები 2018
2018 წლის შეთავაზება

სკოლა / მდებარეობა 
ასაკი

 

 გაკვეთილი / საათი
კვირაში

 საცხოვრებელი პირობები


 
პროგრამის თარიღები

 1 კვირის ღირებულება

 სარეგისტრაციო თანხა/ტრანსფერი


GLS / ბერლინი


7-14


15


რეზიდენცია


17/06.19/08


EUR710-850

-

DID / Augsburg, Aschaffenburg, Cologne, 
Nuremberg, Potsdam, Wiesbaden


14-17


20


ოჯახი


10/06-25/08


EUR 600

EUR140-300

DID / Höchst im Odenwald, Hintersee, Berlin,
Frankfurt,

8-17

20/24

რეზიდენცია

18.06.17-29.08

EUR 700-დან

 EUR120-დან

GLS / მიუნხენი 7-14 20 24/06-12/08 810-970 -